Dağıstan Devlet Üniversitesi

Dağıstan Devlet Üniversitesi ve Dünya Ülkeleri

Печать

DDÜ Uluslararası İlişkileri İdaresi  - Avrupaya ‘pencere’(aralık)
Küresel eğitim  alnına entegrasyonu, yabancı ortaklarla kültür ve eğitim ilişkilerin genişlemesi, dünya eğitim hizmetleri  piyasasında  uluslararası ilişkileri ve rekabet gücünün dinamik gelişimi Üniversitenin seviyesini belirlemektedir.

Dağıstan Devlet Üniversitesi uluslararası gelişiminde aktif  politika gütmektedir. Üniversitenin uluslararası faaliyetinin stratejisini  işlenmesi ve gerçekleştirmesi  amacıyla1983 yılından itibaren Uluslararası İlişkileri İdaresi  faaliyette bulunmaktadır. Bu gün Uluslararası İlişkileri İdaresinin bünyesini dış ilişkileri bölümü ve uluslararası akreditiv bölümü oluşturmaktadır.
İdarenin başarılı faaliyeti şüphesiz,Dağıstan Devlet Üniversitenin  20 devleti temsil eden 30 dan fazla yüksek okulla işbirliğini kurmasıdır. ABD, İngiltere, Almaya, Fransa, İtalya, İşviçre, Finlanda,Polonya, Letonya,Türkiye, İran, Mısır  ülkelerin üniversiteleri ile yapılmış olan anlaşmalar 300 den fazla öğrenciye adı geçen ülkelerde bilim ve öğrenim staj yapmaya mümkün kıldı.

Böylece, Asyut ve Dağıstan devlet Üniversiteleri işbirliği anlaşmasına uyarak  öğrenciler her yıl iki wylık staj yaparlar. Dil öğrenimiyle  birlikte Mısır kültür ve tarihi ile ilgili çeşitli disiplinler öğrenilmekte veülkenin  tarihi, kültür yerleri görmeye fırsat bulunur.
Aynı öğrenim ve Dağıstan tanıtım programı Asyur üniversitenin öğrencilerine de sağlanmıştır.

DDÜ öğrencileri FatihÜniversitesinde (Türkiye Cumhuriyeti) bir aylık dil stajıni yaparlar. Rusya Federasyonu Eğitim  ve Bilim Bakanlığı tarafından ayırılan  kontenjanlara göre üniversite mensupları  bilimsel araştırmalar yapmak üzere yabancı ülkelerine giderler. Kontenjan sınırlamasına rağmen bunu işaret edelim ki, DDÜ  her yıl yabancı ülkelere yaklaşık 10 üniversite mensubunu gönderir.

Uluslararası İlişkileri İdaresi  müdürü Kamal Girayevin sözlerine göre uluslararası işbirliği çerçevesinde DDÜ, Rusya Federasyonunda İran, Fransa büyükelçiliklerin kültür temsilcilikleri, ABD devlet departmanı kültür ve eğitim daireleri (Work and Travel , Work and Study),uluslararası eğitim enstitüsü (Fulbrayt programı), ABD IREX uluslararası araştırmaları ve  mubadele kurulu, ABD (AKSELS, ASPRYL) uluslararası eğitim kurulu, akademi mubadelesi DAAD  (Almanya), EF Educatin (İşviçre) eğitim merkezi gibi   bir takım yabancı eğitim merkezleri ve burs fonları ile  işbirliği yapmaktadır.

Bu arada, eğitimfonları ile işbirliği çerçevesinde DDÜ öğretim kurulunun çağrılısı olarak   EF Educatin programı 2009 yılında, 2009 ve 2011 yy. DAAD ve IREX programları , ‘Rospersonal’ şirketi ile , 2010 y. Work and Travel , Work and Study  açılış törenleri düzenlenmiştir.

Uluslararası İlişkileri İdaresi  yaz kültür tanıtımAvrupa ülkeleri ve kentleri(Berlin, Paris, Amsterdam)  gezileri düzenlenir. 2004 yılından itibaren yaklaşık 50 üniversite temsilcileri benzer faaliyetlere katılmıştır.

İdarenin diğer faaliyet yönü de DDÜ de gerçekleşen eğitim programların uluslararası akreditifidir. Bu gün Üniversitemiz, ENAEE, Belçika kurucularından biri olan Rusya Mühendislik eğitimim Akreditif merkezi ile anlaşma imzalamıştır. Bu imzalama göre  ‘Mikroelektronik ve katı cisim elektronik’ve ‘Çevre koruması ve doğa kaynakların rasyonel kullanılması’ iki eğitim programın profesyonel akreditifi yapılmıştır. Bundan başka , bu gün ‘Natsakkredtsentr’ ve ‘AKKORK’ ajanslar ile  yüksek okullarda kalite garantisi Avrupa Birliğinde  umumi eğitim ve sosyal –ekonomi programların uluslararası akreditifi üzerinde anlaşmalar imzalama şartları üzerinde çalışmalar

Bologna Süreci

Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 47 üye ülke tarafından oluşturulan ve sürdürülen, alışılmışın dışında bir süreçtir. Sürece üyelik hükümetler/devletler arası herhangi bir anlaşmaya dayanmamaktadır. Bologna Süreci kapsamında yayımlanan bildirilerin yasal bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Süreç tamamen her ülkenin özgür iradeleri ile katıldıkları bir oluşumdur ve ülkeler Bologna Süreci’nin öngördüğü hedefleri kabul edip etmeme hakkına sahiptirler.

Bologna Sürecinin oluşturmayı hedeflediği Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükseköğrenim görmek ya da çalışmak amaçları ile Avrupa’da kolayca dolaşabileceklerdir. Avrupa, gerek yükseköğretim ve gerekse iş imkanları açısından dünyanın diğer bölgelerinden kişiler tarafından tercih edilir hale getirilecektir.

Avrupa Yükseköğretim Alanında en gerçekleşmesi arzulanmayan şey, üye ülkelerin eğitim sistemlerinin tek tip yükseköğretim sistemi haline getirilmesidir. Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda asıl hedeflenen, çeşitlilik ile birlik arasında bir denge kurulmasıdır. Amaç, yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesinden ibarettir. Bu şekilde, bir ülkeden yada yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişin kolaylaşması ve böylece öğrenciler ve öğretim görevlilerin hareketliliği ve istihdamının artırılması planlanmaktadır.

Eğitim faaliyeti öğretim sürecinin geliştirmesi problemi  mesleki öğretimin modernleştirmesinin en önemli amölarından biridir.Öğretim sürecin örgütlenmesi hem Bolon süreci tavsiyelerinin yapılmasıyla, hem de yüksek mesleki sürecinin kalitesinin artrılmasıyla koşullandırılmaktadır.
Bireyin gerekcinimleri ve taleplerine gereğince yüksel seviyeli Dağıstan devlet Üniversitenin profesyonel faaliyetinin esas amaçları.

 

Поиск

Новости ДГУ


COVID-19-200-2

ost-convid-19

ost-convid-19

«Горячая линия»
+7 (495) 198-00-00

ситуационный центр образовательного, правового и организационного характера

abitur-2021
aspirant-2021

nacproekt-obraz-2021

Nauka_logo_tsvet

do-toch
do-POO
do-toch

do-toch
do-SDO
do-toch
Nauka_logo_tsvet

ДГУ в лицах